Heeft u een ontheffing nodig voor de Flora- en faunawet?
Bepaal of u een ontheffing nodig heeft voor de Flora- en faunawet.
Meer praktische informatie vindt u in de brochure van het ministerie van LNV: Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!