Aanvraagformulier


Via dit formulier kunt u uw aanvraag voor het organiseren van een evenement onder S(up)port for Nature indienen bij de terreinbeheerder. Het document is opgebouwd uit vragen, minimum vereisten, tips, links en te downloaden documenten. Beantwoord alle vragen in het document, verwerk in het antwoord de minimum vereisten. De tips bieden voldoende handvatten om aan minimum vereisten te kunnen voldoen. In het document vindt u naast elke vraag het icoontje, door hierop te klikken wordt een nieuw scherm geopend met de minimum vereisten, tips en eventueel te downloaden documenten.
Het icoontje geeft in het kort weer wat u moet doen, de minimum vereisten.
Het icoontje geeft tips weer.
Het icoontje geeft aan dat er documenten zijn die gedownload kunnen worden.

Wanneer een tekst onderlijnd en oranje is dan betreft het een hyperlink, door hierop te klikken wordt u doorverwezen naar een ander document of website met achtergrondinformatie of verdere uitleg.

Vul alle vragen in. Als u klaar bent met invullen druk dan op de printknop onderaan het aanvraagformulier. Een nieuw, print vriendelijke versie van het formulier opent zich. Als u het ingevulde aanvraagformulier op wilt slaan kunt u het beste de tekst uit het printscherm selecteren (Ctrl A) en kopiƫren (Ctrl C) naar Word.

De onderdelen van dit aanvraagformulier zijn:

  1. Algemene informatie
  2. Schade aan bodem en flora&fauna
  3. Overlast voor andere bezoekers en omwonenden
  4. Publieksvoorlichting
  5. Natuurwetgeving
  6. Ontwerp parcours
  7. Veiligheid/ Aansprakelijkheid
  8. Vergoeding
  9. Evaluatie
Er is ook een pdf document met alle tips en minimum vereisten beschikbaar en een voorbeeld van een ingevuld formulier.