Hoe worden kwetsbare bodems beschermd?
Voorkom het gebruik van kwetsbare paden tijdens het opbouwen van het evenement en tijdens het evenement zelf zoveel mogelijk, zeker met zware voertuigen en bij nat weer.
Vraag de terreinbeheerder welke paden en welke gebieden kwetsbaar zijn voor erosie en vertrapping. Met name hellingen, bochten en natte terreingedeelten zijn gevoelig voor bodemschade.
In erosiegevoelige gebieden is een strooisellaag van cruciaal belang om erosie te voorkomen. Zorg er daarom voor dat de strooisellaag zoveel mogelijk intact blijft. Als het niet mogelijk is om paden of gebieden met een stabiele strooisellaag te ontwijken, dan is het aan de kant schuiven van de strooisellaag vlak voor het evenement een mogelijkheid. Meteen na het evenement moet de strooisellaag weer teruggeplaatst worden.

Als het niet mogelijk is om kwetsbare paden te ontzien, gebruik dan, in overleg met de beheerder, technische hulpmiddelen om de bodem te beschermen, zoals bijvoorbeeld rijplaten, loopplaten of matten.
Rijplaten zijn beschikbaar in verschillende maten en materialen. Hoe zachter de bodem hoe breder en langer de rijplaten moeten zijn. Zorg dat de rijplaten breed genoeg zijn voor het grote materieel dat gebruikt wordt. Klikt hier om te zien waar u rijplaten kunt huren.

Voorkom dat bezoekers zich buiten de paden begeven in kwetsbare gebieden. Geef duidelijk aan waar wel en waar niet gelopen mag worden, bijvoorbeeld met gekleurde linten, pijlen of een andere markering.
In de praktijk blijken kwetsbare terreingedeelten vaak de gebieden te zijn waar tijdens het evenement het spektakel te beleven is, bijvoorbeeld op hellingen of in natte gebieden. Besteed extra aandacht aan de bescherming van deze gebieden.

Voorkom bodemverontreiniging door er voor te zorgen dat er geen schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, zeker in een waterwingebied.
Bodemverontreiniging kan voorkomen worden door schadelijke stoffen op te vangen in bakken of door vloeistofabsorberende milieumatten te gebruiken. Indien aggregaten of generatoren gebruikt worden, zorg dan dat ze in vloeistofdichte bakken worden geplaatst.