Op welke wijze wordt geluidsoverlast tot een minimum teruggebracht?
Minimaliseer geluidsoverlast voor mensen en dieren. Overleg eventueel met de lokale politie en overheid wat de richtlijnen zijn m.b.t geluidsniveaus.
Met name geluidsinstallaties kunnen veel overlast veroorzaken. Het is beter meerdere kleinere speakers op te hangen met een lager volume dan enkele grote speakers met veel geluidsvolume. Door het frequentiebereik van de omroepinstallatie te verhogen naar 4000 Hz neemt de verstaanbaarheid toe en kan het geluidsniveau in de meeste gevallen omlaag. Probeer het merendeel van de activiteiten te plannen tussen 11.00 en 18.00 uur.