Hoe wordt verkeersoverlast geminimaliseerd?
Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande verharde infrastructuur voor het aanvoeren van goederen, deelnemers en toeschouwers en het realiseren van parkeergelegenheid.
Maak gebruik van rijplaten als toch gebruik moet worden gemaakt van kwetsbare wegen, paden of gebieden.
Zorg er voor dat de toegangswegen en de parkeerplaatsen in het natuurterrein duidelijk staan aangegeven.
Zorg voor voldoende, en duidelijk herkenbare parkeerplaatsen, bij voorkeur buiten het natuurterrein. Maak parkeren op ongewenste plekken onmogelijk, bijvoorbeeld door robuuste afsluitingen of het afzetten met linten. Als er twijfel is of deze maatregelen effectief zijn, zie er dan streng op toe dat er niet geparkeerd wordt op ongewenste locaties.
Voorkom dat fietsers overal parkeren door ook voor hen een duidelijk herkenbare parkeerplaats te verzorgen.
Download hier een voorbeeld van een bord dat gebruikt kan worden voor het aangeven van de parkeerplaats.
Download hier een voorbeeld van een bord dat gebruikt kan worden voor het aangeven van een parkeerverbod.
Download hier een voorbeeld van een bord dat gebruikt kan worden voor het aangeven van een fietsenstalling.

Hou bij de planning rekening met routing en haltes van het openbaar vervoer. Stimuleer het gebruik van openbaar vervoer of de fiets.
Geef bijvoorbeeld in het programmaboekje, website e.d. aan hoe er met openbaar vervoer gereisd kan worden naar het evenement. Bij grote evenementen kan ook een pendeldienst naar het dichtstbijzijnde station opgezet worden.