Op welke wijze wordt er voor voldoende sanitair gezorgd?
Plaats voldoende sanitaire voorzieningen op strategische punten en geef ze duidelijk aan.
Voldoende sanitaire voorzieningen voorkomt ‘wildplassen’. Zorg dat de toiletten op goed zichtbare, strategische plaatsen staan en dat ze goed zijn aangegeven, bijvoorbeeld in het programmaboekje of met behulp van bewegwijzering.