Hoe wordt het publiek en de deelnemers voorgelicht over de natuur?
Zorg dat natuureducatie een plek krijgt op het evenement.
Weinig sporters zijn zich er van bewust welke schade hun sport mogelijkerwijs aan kan richten in een natuurgebied en hoe ze dit kunnen voorkomen. Dit evenement is een goede gelegenheid om zowel de deelnemers als de bezoekers te informeren over de effecten van hun sport op een natuurgebied. Er zijn verschillende manier om mensen voor te lichten, bijvoorbeeld door:

Communiceer de algemene of sportspecifieke gedragsregels naar de deelnemers en bezoekers.
Breng de gedragsregels onder de aandacht bij de deelnemers en toeschouwers, bijvoorbeeld door ze te vermelden in het programmaboekje, op posters of op de achterzijde van de deelnemerskaart/toegangskaart.
Download hier een poster met de algemene gedragsregels.

Stel de terreinbeheerder in staat zich te presenteren tijdens het evenement door bijvoorbeeld een informatiestand in te richten of gratis ruimte aan te bieden in het programmaboekje.