Heeft u een vergunning nodig voor de Wet Natuurbescherming?
Bepaal of u en vergunning nodig heeft voor de Wet natuurbescherming, onderdeel Natura 2000-gebieden.
Voor een helder overzicht en achtergrondinformatie bekijk de brochure van de provincie Drenthe.