Is het gebied waar het evenement plaats zal vinden een aangewezen Natura 2000-gebied?
Informeer bij de beheerder of het gebied onder Natura 2000 valt. Mocht de terreinbeheerder u niet verder kunnen helpen, kijk dan op de website van het ministerie van LNV om te zien of het gebied waar het evenement plaats gaat vinden valt onder Natura 2000.