Welke soorten en habitattypen zijn in dit Natura 2000-gebied beschermd?
Informeer bij de beheerder welke soorten en habitattypen er beschermd zijn in het betreffende Natura 2000 gebied. Mocht de terreinbeheerder u niet verder kunnen helpen, kijk dan op de website van het ministerie van Economische Zaken om te zien welke soorten beschermd zijn binnen het desbetreffende Natura 2000 gebied.