Komen deze beschermde soorten of habitattypen voor in het (deel)gebied waar u het evenement wilt organiseren voor?
Neem contact op met de beheerder om te vragen of de genoemde soorten en habitattypen in het gebied voorkomen. Mocht de beheerder onvoldoende informatie hebben dan kan er (tegen betaling) informatie opgevraagd worden bij het natuurloket. U kunt ook contact opnemen met een lokale natuurwerkgroep of het IVN, wellicht hebben zij gratis inventarisatiegegevens voor u.