Heeft u een ontheffing nodig voor de Wet Natuurbescherming, onderdeel soorten?
Bepaal of u een ontheffing nodig heeft voor de Wet Natuurbescherming, onderdeel soorten.
Meer praktische informatie vindt u in de brochure van het ministerie van LNV: Preventieve maatregelen bij buitenevenementen