Welke beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten zijn er in het gebied aanwezig?
Binnen de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vogelsoorten en bepaalde plant-en diersoorten beschermd. De beschermde plant-en diersoorten zijn opgenomen in drie tabellen. Neem contact op met de beheerder om te vragen welke soorten uit de tabel en welke vogelsoorten in het gebied voorkomen. Mocht de beheerder onvoldoende informatie hebben dan kan er (tegen betaling) informatie opgevraagd worden bij het natuurloket. U kunt ook contact opnemen met een lokale natuurwerkgroep of het IVN. Wellicht hebben zij gratis inventarisatiegegevens voor u.