Zal het evenement een schadelijk effect hebben op de beschermde soorten die aanwezig zijn?
Er is geen overzicht beschikbaar welke activiteiten nu precies wel en niet zijn toegestaan en wat de mogelijke effecten zijn van bepaalde (sport) activiteiten. Dit betekent dat er ruimte is om verschillende oplossingen aan te dragen, het is vooral zaak om goed na te denken welke effecten er zouden kunnen optreden en hoe deze effecten tegengegaan kunnen worden. Neem ook contact op met een deskundige of ambtenaar van de provincie om te overleggen.