Zal het evenement ervoor zorgen dat het voortbestaan van de soort in het gebied in gevaar komt?
Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn de effecten van uw evenement in te schatten. Wel is duidelijk dat, zolang het evenement uitsluitend plaatsvindt op bestaande wegen en paden, er waarschijnlijk alleen negatieve gevolgen op zullen treden als er sprake is van zeer grote aantallen deelnemers en/of bezoekers. Geluidsoverlast is wel een aandachtspunt (geluidsinstallaties!). Gebruik uw gezond verstand en raadpleeg deskundigen. En bel een ambtenaar bij de provincie die de ontheffingsaanvragen beoordeelt en u van nuttige informatie kan voorzien.