Voeg een ontwerp van het parcours of permanence bij deze aanvraag.
Een sportevenement kan schade veroorzaken aan een natuurgebied, bijvoorbeeld schade aan de bodem, verstoring van dieren en vertrapping van planten. Deze schade kan worden voorkomen of geminimaliseerd door zorgvuldig om te gaan met bodem, flora en fauna. Een goed ontwerp van het parcours of permanence is hierbij cruciaal. Maak een concept-ontwerp van het parcours of permanence en bespreek dit met de terreinbeheerder.
De terreinbeheerder is eindverantwoordelijk voor zijn gebied en kent de omgeving het beste. Het is dus mogelijk dat er bepaalde beperkingen zitten aan het ontwerpen van het parcours of permanence. Om onduidelijkheden te voorkomen is het verstandig eerst met de terreinbeheerder om de tafel te gaan zitten om de (on)mogelijkheden van het parcours te bespreken.