vrijwillegersuren
Om het aantal vrijwilligersuren uit te rekenen wordt eerst de beheersbijdrage in beeld gebracht d.m.v. de deelnemerskosten en de eventuele toeschouwerkosten. Dit totaal bedrag wordt dan gedeeld door 12,50. De uitkomst is het aantal vrijwilligersuren. Maak met de terreinbeheerder afspraken over de manier waarop het vrijwilligerswerk wordt ingevuld. Spreek ook voorafgaand aan het evenement met de terreinbeheerder af of er gebruik gemaakt zal worden van de vrijwilligersuren.