Betaling
Na afloop van het evenement, als bekend is hoeveel bezoekers en deelnemers het evenement heeft getrokken, wordt het geld vr het evaluerende gesprek, maar uiterlijk binnen vier weken na het evenement, overgemaakt op de rekening van terreinbeherende instantie(s). Het rekeningnummer vindt u onderaan de geretourneerde, ondertekende versie van dit aanvraagformulier.