Wanneer en hoe wordt het evenement met de terreinbeheerder geŽvalueerd?
Evalueer het evenement samen met de terreinbeheerder. Maak zelf de afspraak.
Het is belangrijk om, als het evenement voorbij is, samen met de terreinbeheerder te evalueren hoe het evenement is verlopen. Bespreek bijvoorbeeld de samenwerking, overlast, afhandeling klachten, communicatie van beide kanten en eventuele verbeterpunten. Indien het een evenement betreft wat u vaker op dezelfde locatie zou willen organiseren overleg dan eventueel ook het vervolgtraject. Probeer de financiŽle vergoeding voorafgaand aan het evaluerende gesprek betaald te hebben.
Neem na het evenement contact op met politie en gemeente om te inventariseren of er klachten zijn geweest naar aanleiding van het evenement. Deze informatie kunt u gebruiken in de evaluatie met de terreinbeheerder.