Voordelen van S(up)port for Nature


Voor beheerders

  • Natuurvriendelijk organiseren: S(up)port for Nature zorgt er voor dat sportevenementen met veel aandacht voor natuur, bodem, andere bezoekers en aansprakelijkheid worden georganiseerd, waardoor schade aan het gebied en overlast voor de reguliere bezoekers tot een minimum beperkt worden.
  • Uniformiteit: Doordat veel terreinbeheerders van het systeem gebruik gaan maken, zullen de richtlijnen voor organisatoren uniformer worden en weten beheerders beter van elkaar wat wel en niet wordt toegestaan.
  • Tijdwinst: Een evenementenaanvraag via S(up)port for Nature wordt ingediend door middel van een standaard aanvraagformulier, hierdoor zal het beoordelen van een evenement efficiënter verlopen. Dit levert tijdswinst op, zeker als beide partijen bekend zijn met het aanvraagformulier en het systeem.
  • Financiële vergoeding: Door S(up)port for Nature wordt het leveren van een financiële bijdrage voor de instandhouding van het terrein gemeengoed.
  • Aansprakelijkheid: Het systeem zorgt er voor dat de aansprakelijkheden voor beide partijen duidelijk en goed geregeld zijn.
  • Natuurwetgeving: De eisen uit de natuurwetgeving maken integraal onderdeel uit van S(up)port for Nature en legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de organiserende partij.

Voor organisatoren

  • Eenduidig: S(up)port for Nature biedt voor organisatoren het voordeel dat ze vooraf precies weten aan welke voorwaarden ze minimaal moeten voldoen om in aanmerking te komen voor toestemming.
  • Vergroten kans: Door aan S(up)port for Nature te voldoen kan een organisator de kans op toestemming vergroten, immers schade en overlast worden tot een minimum beperkt. De druk op onze bos- en natuurterreinen neemt sterk toe. De verwachting is dat S(up)port for Nature sterk zal bijdragen in het mogelijk houden van sportevenementen in bos- en natuurterreinen in de toekomst.
  • Uniformiteit: Veel terreinbeheerders zullen het systeem gebruiken, waardoor de uniformiteit in de gestelde voorwaarden sterk toeneemt. De kans op willekeur neemt hierdoor af.
  • Natuurwetgeving: De Wet natuurbescherming, onderdeel Natura 2000-gebieden en soorten stellen scherpe eisen aan activiteiten in bos- en natuurterreinen. Deze eisen zijn op een begrijpelijke, integrale manier ingepast in S(up)port for Nature en levert een werkbare handleiding op.