Hoe werkt S(up)port for Nature?


S(up)port for Nature is een vrijwillig natuurzorgsysteem voor terreinbeheerders en organisatoren van sportevenement in bos- en natuurterreinen. Het is gericht op evenementen die geen schade en overlast veroorzaken. Een terreinbeheerder kan vragen om S(up)port for Nature te gebruiken, maar organisatoren kunnen het ook vrijwillig toepassen om de kans op toestemming van de terreinbeheerder te vergroten. Het toepassen van S(up)port for Nature is geen garantie voor toestemming! Uiteraard kan S(up)port for Nature ook gebruikt worden om een evenement op een positieve manier te onderscheiden. S(up)port for Nature bestaat uit twee verschillende onderdelen; het stappenplan en het aanvraag formulier. Het stappenplan geeft inzicht in de verschillende stappen die tijdens het organiseren van een evenementen doorlopen moeten worden. De doorgewinterde evenement-organisator zullen de stappen zeer waarschijnlijk bekend voorkomen hoewel S(up)port for Nature waarschijnlijk ook wat nieuwe onderdelen bevat. Om een evenement te organiseren onder S(up)port for Nature moet het aanvraagformulier worden ingevuld en opgestuurd aan de terreinbeheerder van het gebied waar het evenement gehouden zal worden. Het aanvraagformulier is opgebouwd uit een aantal vragen die beantwoord moet worden. Er worden handreikingen gegeven voor het beantwoorden van deze vragen in de vorm van tips en er zijn minimumvereisten gesteld waar aan voldaan moet worden voordat een evenement zich een S(up)port for Nature evenement mag noemen.